Đồng Hồ CASIO Đôi (Cặp) | DongHoHaiTrieu.Com

Home PageĐồng Hồ Đôi (Cặp) – Chính HãngĐồng Hồ CASIO Đôi (Cặp)

Đồng Hồ CASIO Đôi (Cặp)

Tổng Hợp Các Mẫu Đồng Hồ Casio Đôi (Cặp) Tại Shop!

 

Giới Thiệu: Được thành lập vào tháng 4 năm 1946 bởi Kashio Tadao, một kỹ sư chuyên về công nghệ chế tạo.Năm 1957, Casio phát triển máy tính đầu tiên của mình, công ty mở rộng phạm vi của nó bằng cách xâm nhập vào thị trường đồng hồ vào năm 1974 phát hành Casiotron. Và từ đó những chiếc đồng hồ casio dần dần đi theo theo sự phát triển của công nghệ nhân loại.

Ps: Tất cả các mẫu đồng hồ Casio khi mua ở Shop Đồng Hồ Hải Triều sẽ theo thông số:

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C1 – MTP1275G-9ADF (Nam) * LTP1275G-9ADF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính cứng
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C2 – MTP-1129A-7ARDF (Nam) – LTP-1129A-7ARDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 710.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C3 – MTP-1131G-7ARDF (Nam) – LTP-1131G-7ARDF
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.033.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C4 – MTP-1130N-7BRDF (Nam) – LTP-1130N-7BRDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.011.000 VND / Cái (Nam) – 1.011.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C5 – MTP-1129G-7ARDF (Nam) – LTP-1129G-7ARDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 989.000 VND / Cái (Nam) – 989.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C6 – MTP-1253SG-9ADF (Nam) – LTP-1253SG-9ADF(Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 904.000 VND / Cái (Nam) – 904.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C7 – MTP-1308SG-7AVDF (Nam) * LTP-1308SG-7AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.376.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C8 – MTP-1303D-1AVDF (Nam) * LTP-1303D-1AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C9 – MTP-1303D-7AVDF (Nam) * LTP-1303D-7AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C10 – MTP-1183A-7ADF (Nam) * LTP-1183A-7ADF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 796.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C11 – MTP-1183A-1ADF (Nam) * LTP-1183A-1ADF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 796.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C12 – MTP-1335D-1AVDF (Nam) * LTP-1335D-1AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ
Giá: 1.140.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C13 – MTP-1335D-7AVDF (Nam) * LTP-1335D-7AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ
Giá: 1.140.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C14 – MTP-1183G-7ADF (Nam) * LTP-1183G-7ADF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.011.000 VND / Cái (Nam) * 947.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C15 – MTP-1308D-1AVDF (Nam) * LTP-1308D-1AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 968.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C16 – MTP-1314D-1AVDF (Nam) * LTP-1314D-1AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 968.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C17 – MTP-1235SG-7ADF (Nam) * LTP-1235SG-7ADF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 989.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO C18 – BEM-100SG-7AVDF (Nam) – BEL-100SG-7AVDF (Nữ)
Máy: Pin
Mô Tả: Cặp nam nữ. Thiết kế mặt trắng, 3 kim, 1 lịch, dây đờ mi vàng trắng.
Giá: 1.773.000 VND


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO C19 – BEM 100D 7AVDF (Nam) – BEL 100D 7AVDF (Nữ)
Máy: Pin
Mô Tả: Cặp nam nữ. Thiết kế mặt trắng, 3 kim, 1 lịch, dây vỏ inox.
Giá: 1.527.000 VND

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO C20 – BEM-100D-7A3VDF (Nam) – BEL-100D-7A3VDF (Nữ)
Mô Tả: Thiết kế mặt vuông với 3 kim, 1 lịch, dây vỏ inox.
Kiếng: Cứng
Giá: 1.527.000 VND

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO C21 – MTP-1233D-7ADF (Nam) – LTP-1233D-7ADF (Nữ)
Mô Tả: Thiết kế mặt trắng với 3 kim, dây và vỏ inox.
Kiếng: Cứng
Giá: 947.000 VND

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C22 – MTP-1165A-1C2DF (Nam) * LTP-1165A-1C2DF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C23 – MTP-1165A-7C2DF (Nam) * LTP-1165A-7C2DF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C24 – MTP-1169G-9ARDF (Nam) * LTP-1169G-9ARDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 968.000 VND / Cái (Nam) * 882.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C25 – MTP-1169D-7ARDF (Nam) * LTP-1169D-7ARDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 710.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C26 – MTP-1183E-7ADF (Nam) * LTP-1183E-7ADF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 624.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C27 – MTP-1183Q-7ADF (Nam) – LTP-1183Q-7ADF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 688.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C28 – MTP-1302L-7BVDF (Nam) * LTP-1302L-7BVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 904.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C29 – MTP-1303L-1AVDF (Nam) * LTP-1303L-1AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 860.000 VND / Cái (Nam) * 818.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C30 – MTP-1094E-7BDF (Nam) – LTP-1094E-7BDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 495.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C31 – MTP-1094E-7ADF (Nam) – LTP-1094E-7ADF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 516.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C32 – MTP-1303L-7BVDF (Nam) – LTP-1303L-7BVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ:
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 860.000 VND / Cái (Nam) – 817.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio C33 – MTP-1308L-1AVDF (Nam) – LTP-1308L-1AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 903.000 VND / Cái (Nam) – 903.000 VND / Cái (Nữ)