Đồng Hồ Adriatica Nam | DongHoHaiTrieu.Com

Home Pageđồng hồ adriatica nam

Đồng Hồ Adriatica Nam

Tổng Hợp Các Mẫu Đồng Hồ Adriatica Nam Tại Shop!

 

Giới Thiệu: Lịch sử của nhãn hiệu đồng hồ Adriatica bắt đầu vào năm 1931 trong Montelier thị trấn Thụy Sĩ, là nơi hiện thân của một thông điệp về tính chính xác, chất lượng, độ tin cậy kết hợp với sang trọng và độc đáo của thiết kế. Kể từ tháng 12 năm 2006, công ty đã trở thành một thành viên của Liên đoàn Công nghiệp Watch FH Thụy Sĩ cung cấp cho nó một địa vị cao hơn tại các thị trường thế giới.

Ps: Tất cả các mẫu đồng hồ Adriatica khi mua ở Shop Đồng Hồ Hải Triều sẽ theo thông số:

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica B1 – A8202-51B3Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 5.040.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B1a - A8202-2113Q
Kiểu Dáng: Nam 
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 5.040.000 VND / Cái
 
 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica 1b – A8119.2113Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox 
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 5.480.000 VND / Cái

 

 

 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B2 – A8109-5153Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.440.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B2a – A8207-51B3Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 5.480.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B3 – A1163-5114Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.450.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B4 – A1162-5113Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.450.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B4a – A1169.5113Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.800.000 VND / Cái
 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B4b – A1169.5116Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.800.000 VND / Cái
 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B5 – A1163-5113Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.180.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B6 – A1150-5153Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.650.000 VND / Cái


 
 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica B6a – A1161.5153Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox 
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.180.000 VND / Cái

 

 

 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B6a – A1128.5126Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.890.000 VND / Cái
 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B7 – A1100-5114QF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 5.290.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B8 – A1090-2113Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.870.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B9 – A1090.51B3Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 5.270.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B10 – A1090.1111Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.880.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B10a – A1090-5114Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày 
Giá: 5.270.000 VND / Cái

 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B11 – A1236-2113Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 5.560.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B11a – A1236-1111Q 
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày 
Giá: 5.130.000 VND / Cái
 
 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica B11b – A3136.1113Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox 
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: 
Giá: 5.560.000 VND / Cái

 

 

 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B12 – A1114-1163Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 5.500.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B12a – A1164.1163Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.230.000 VND / Cái


 
 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica B12a-1 – A1114.B164Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox 
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 5.940.000 VND / Cái

 

 

 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B13 – A1109-2153QF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao
Giá: 5.300.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B13a – A1109.1153QF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 5.300.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B14 – A1109-51B3QF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Lịch tháng
Giá: 5.220.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B15 – A1109.5154QF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 5.890.000 VND / Cái 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B16 – A8109-1151CH
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày -Giờ thể thao
Giá: 8.140.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B17 – A1128-1153Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.580.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B17a – A1128-5156Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch Ngày
Giá: 3.580.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B18 – A1229-1153Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 5.330.000 VND / Cái


 
 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica B18a – A1229.1151Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox 
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: 
Giá: 5.890.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica G18b – A1229.1153Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox 
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: 
Giá: 5.890.000 VND / Cái

 

 

 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B19 – A1229-2153Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 5.890.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B20 – A1229-5153Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 5.650.000 VND / Cái


 
 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica B20a – A8056.5116Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox 
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.310.000 VND / Cái

 

 

 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B21 – A1104.1113Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 4.960.000 VND / Cái


 
 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica B21-1 – A1019.1151Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox 
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.870.000 VND / Cái

 

 

 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B21a – A1159.51B3Q
Kiểu Dáng: Nam 
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.600.000 VND / Cái 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B21b – A1253-51B3Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: 
Giá: 4.330.000 VND / Cái 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B21c – A1247-1113Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Vòng tròn phía dưới là kim giây
Giá: 4.160.000 VND / Cái 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B22 – A1074-B224Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Dâ
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.170.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B23 – A1067-5224Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây:Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 3.560.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B24 – A1214-5254Q
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 3.660.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B24a - A1156-5253Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày 
Giá: 3.170.000 VND / Cái 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B25 – A1118-52B3Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.660.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B26 – A8161-5214Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây:Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 5.090.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B27 – A1220-1213QZ
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 6.190.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B28 – A1240-1251Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Thụy Sĩ – Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 4.290.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B29 – A1115-5233Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 4.270.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B30 – A1023.5233Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch ngày
Giá: 3.070.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B30a – A1023.1231Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 3.190.000 VND / Cái 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B30b – A1023.1233Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 3.070.000 VND / Cái 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B31 – A2804.1211Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 5.990.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B32 – A1246-52B3Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.120.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B32-1 – A1246-1211Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch Ngày
Giá: 4.120.000 VND / Cái


 
 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B32-2 – A1246-1213Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch Ngày
Giá: 4.120.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B32a – A1243.52B3Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.550.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B33 – A1243.5214Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.550.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B34 – A1243.1211Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.550.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B34a – A1023-5213Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch Ngày
Giá: 2.830.000 VND / Cái

 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B35 – A1240-52B3Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 4.160.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B35a – A1116-52B3Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch Ngày
Giá: 4.310.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B36 – A1232-52B3QF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Trăng sao chỉ ngày đêm
Giá: 5.510.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B37 – A1104.5217Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 3.500.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B37a - A1112-52B3Q
Kiểu Dáng: Nam 
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.900.000 VND / Cái
 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B37b - A1112-1263Q
Kiểu Dáng: Nam 
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.900.000 VND / Cái
 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B37c - A1121-5263Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Kim đồng hồ dưới chỉ kim giây
Giá: 3.980.000 VND / Cái

 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B38 – A1230-5263Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.865.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B38a – A1233-52B3Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 4.120.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B39 – A8177-52B3CH
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: T Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao
Giá: 10.530.000 VND / Cái


 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B40 – A8236-52B3QF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch Ngày – Lịch thứ – Trăng sao chỉ ngày/đêm
Giá: 6.230.000 VND / Cái
 
 
 
Mã Sản Phẩm: Adriatica B41 – A8236-1263QF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch Ngày – Lịch thứ – Trăng sao chỉ ngày/đêm
Giá: 6.230.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica B42 – A1003.1222Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.350.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Adriatica B43 – A1003.5222Q
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz) 
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng 
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 3.350.000 VND / Cái