Đồng Hồ CASIO Nam | DongHoHaiTrieu.Com

Home Pageđồng hồ casio nam

Đồng Hồ CASIO Nam

Tổng Hợp Các Mẫu Đồng Hồ Đeo Tay Casio Nam Chính Hãng!

 

Giới Thiệu: Được thành lập vào tháng 4 năm 1946 bởi Kashio Tadao, một kỹ sư chuyên về công nghệ chế tạo.Năm 1957, Casio phát triển máy tính đầu tiên của mình, công ty mở rộng phạm vi của nó bằng cách xâm nhập vào thị trường đồng hồ vào năm 1974 phát hành Casiotron. Và từ đó những chiếc đồng hồ casio dần dần đi theo theo sự phát triển của công nghệ nhân loại.

Ps: Tất cả các mẫu đồng hồ Casio khi mua ở Shop Đồng Hồ Hải Triều sẽ theo thông số:

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B1 – EF-328SG-1AVDF
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế mặt đen tròn, 7 kim, vỏ inox, dây đờ mi, 4 vòng tròn chỉ ngày, tháng, thứ, giờ 24. Kim và số gạch có dạ quang có thể phát sáng trong đêm.
Giá: 3.188.000 VND
 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B1a – EF-326D-1ADVF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ - Giờ 24h
Giá: 3.202.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B1a1 – EFR-532D-1A5VUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43mm (Độ rộng) – 11mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể Thao Chronograph
Giá: 3.139.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B1a2 – EF-328D-1A5V
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Lịch tháng – Giờ 24
Giá: 2.796.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B1a3 – EF-343D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 11mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 3.075.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B1b – EFR-506D-5AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao – Giờ 24h
Giá: 4.537.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B1b1 – EFR-326D-1AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 3.202.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B1c – EFR-505D-8ADVF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao – Giờ 24h
Giá: 3.182.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B2 – MTP-1299D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 1.849.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B3 – MTP-1299SG-9AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 2.400.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4 – EF-552D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – giờ 24 – chức năng bấm giờ thể thao – Kim và số gạch có dạ quang phát sáng trong đêm.
Giá: 3.032.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4a1 – EFR-533BK-8AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày - Giờ thể thao
Giá: 5.354.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4a2 – EFR-535D-1A9VUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 46mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 – Thể Thao Chronograph
Giá: 3.139.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4a3 – EFR-535D-7A2VUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 46mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 – Thể Thao Chronograph
Giá: 3.139.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4a4 – EFR-537BK-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 14mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 – Thể Thao Chronograph
Giá: 5.354.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4a5 – EFR-537RB-1ADF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 14mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 – Thể Thao Chronograph
Giá: 6.063.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4a – EFR-506D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ thể thao
Giá: 4.537.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4a5 – EFR-537RB-1ADR
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 13.8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24h – Thể thao Chronograph
Giá: 6.063.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4a6 – EFR-531D-7AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 51.2mm (Độ rộng) – 17mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể thao Chronograph
Giá: 3.139.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4b – EF-503SG-7AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao
Giá: 3.182.000 VND / Cái
 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4c – EF-527D-7AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24h – Giờ thể thao
Giá: 4.408.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4d – EFR-519D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43mm (Độ rộng) – 11mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao – Giờ 24
Giá: 3.5053.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4e – EFR-529D-1A2VUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 37mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể Thao Chronograph
Giá: 3.569.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4f – EFR-529D-1A9VUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 37mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể Thao Chronograph
Giá: 3.569.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4g – EFR-534SG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 46mm (Độ rộng) – 14mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 – Thể Thao Chronograph
Giá: 3.935.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4h – EFR-538D-1AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 49mm x 12.7mm
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24h – Thể thao Chronograph
Giá: 3.935.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B4i – EFR-526D-5AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45.74mm (Độ rộng) – 11.74mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể thao Chronograph
Giá: 2.795.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B5 – EF-556SG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao -Giờ 24h
Giá: 4.795.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B5-2 – EF-558D-1AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 49.3mm (Độ rộng) – 14.1mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Thể thao Chronograph
Giá: 4.881.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B5a – EF-550D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao – Lịch thứ
Giá: 6.106.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B5a1 – EF-558D-7AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ thể thao
Giá: 4.881.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B5b – EFR-532D-1A5VUDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao
Giá: 3.139.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B5c – EF-523D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao
Giá: 3.576.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B6 – EF-332D-2AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 2.344.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B6a – EF-562D-1ADVF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao – Giờ 24h
Giá: 2.817.000 VND / Cái
 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B6a1 – EF-562D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Giờ thể thao – Giờ 24
Giá: 2.817.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B6b – EF-530P-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao – Giờ 24h
Giá: 4.343.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B6c – EF-539D-1A2V
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày - Giờ thể thao
Giá: 3.870.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B6d – EF-539D-1A4VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 48.5mm (Độ rộng) – 11.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể Thao Chronograph
Giá: 3.871.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B6e – EFR-539D-1A2VUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 47mm x 11mm
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24h – Thể thao Chronograph
Giá: 3.935.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B6f – EFR-539D-7AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 47mm x 11mm
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24h – Thể thao Chronograph
Giá: 3.935.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B6g – EF-539D-1A5VUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 48.5mm (Độ rộng) – 11.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể thao Chronograph
Giá: 3.870.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B6h – EF-539D-1AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 48.5mm (Độ rộng) – 11.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể thao Chronograph
Giá: 3.870.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B7 – EF-546D-1A4VDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao
Giá: 3.505.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B7a – EF-566D-5AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể Thao Chronograph
Giá: 3.763.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B7b – EF-546D-1A1VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 11mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể Thao Chronograph
Giá: 3.505.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B8 – EF-500BP-1AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 - Giờ thể thao
Giá: 3.505.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B8a – EF-327D-5AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43mm (Độ rộng) – 11mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 3.032.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B9 – EF-335D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 3.032.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B9a1 – EF-335D-1A4VDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 2.731.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B9a2 – EF-335D-1AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 44mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 – Lịch thứ
Giá: 2.580.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B9a3 – EF-336D-7AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 44mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 – Lịch thứ
Giá: 2.731.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B9a4 – EF-336D-5AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 44mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 – Lịch thứ
Giá: 2.731.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B9a5 – EF-336D-1AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 44mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 – Lịch thứ
Giá: 2.731.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B9a – EF-326D-7ADVF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ - Giờ 24h
Giá: 3.010.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B9b – EF-342D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 41mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch ngày – Giờ 24
Giá: 3.010.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B9c – EF-100-1A2VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 44mm (Độ rộng) – 10.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng:  Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 4.128.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B10 – EF-337DB-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h – Kim và số gạch có dạ quang.
Giá: 2.860.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B11 – EF-337D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h – Kim và số gạch có dạ quang.
Giá: 2.580.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B11a – EF-512D-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao – Giờ 24h
Giá: 2.860.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B12 – EF-317D-7AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 1.914.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B12a – EF-317D-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ thể thao
Giá: 1.914.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B13 – EF-316D-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 1.914.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B14 – EF-312D-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – tháng – thứ – giờ 24h
Giá: 2.452.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B15 – EF-312D-7A
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch tháng – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 2.451.000 VND / Cái 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B16 – EF-334D-1AVUDF
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế mặt đen tròn, 6 kim, dây và vỏ inox, ba vòng tròn chỉ ngày, thứ, giờ 24. Kim và số gạch có dạ quang có thể phát sáng trong đêm.
Giá: 2.731.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B16a – EF-564D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43.5mm (Độ rộng) – 11.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể Thao Chronograph
Giá: 4.128.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B17 – EF-334D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24. Kim và số gạch có dạ quang.
Giá: 2.730.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B17a – EF- 342D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ thể thao – Giờ 24
Giá: 3.010.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B18 – EF-513D-1AVDR
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế mặt đen tròn, 6 kim, 1 lịch ngày, dây vỏ inox, 3 vòng tròn chỉ giờ thể thao, giờ 24. Kim và số gạch có dạ quang có thể phát sáng trong đêm.
Giá: 2.839.000 VND 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B18a – BEM-506BD- 7AV
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ thể thao
Giá: 3.698.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B19 – MTP-1300D-7A1VDF
Mô Tả: Thiết kế mặt trắng với 6 kim chỉ ngày, thứ, giờ 24h
Kiếng: Cứng
Giá: 1.849.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B20 – MTP-1300D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24
Giá: 1.849.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B21 – MTP-1300SG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Giờ thể thao – Giờ 24h
Giá: 2.215.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B21a – MTP-E301D-1BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 41mm (Độ rộng) – 9.1mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 2.000.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B21b – MTP-E101D-1A1VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43mm (Độ rộng) – 9.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Thể thao Chronograph
Giá: 1.849.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B22 – MTP-1174A-7ADF
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế 6 kim, dây vỏ inox, 3 vòng tròn chỉ ngày, thứ, giờ 24. Size trung nam, nữ đeo đều được.
Giá: 1.315.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B22a – MTP-1174A-1ADF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày - Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.315.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B22b – MTP-1375D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 42mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch ngày – Giờ 24
Giá: 1.656.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B23 – MTP-1191A-7ADF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.269.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B23a – MTP-1191A-1ADF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 36mm (Độ rộng) – 8.8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 1.269.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B24 – MTP-1192A-1ADF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 1.269.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B25 – MTP-1192A-7ADF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giớ 24h
Giá: 1.269.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B26 – MTP-1338D-7BDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 2.150.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B27 – MTP-1338D-1B1DF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ -Giờ 24h
Giá: 2.151.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B29 – EF-306D-2AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 1.914.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B29a1 – EF-306D-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch ngày – Giờ 24
Giá: 1.892.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B29a – EF-509D-7AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao
Giá: 3.634.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B30 – EF-523D-7AVDF
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế mặt trắng nam vuông, 6 kim, dây vỏ inox, 3 vòng tròn chỉ giờ thể thao, giờ 24. Kim và số gạch có dạ quang có thể phát sáng trong đêm.
Giá: 3.576.000 VND
 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B31 – EF-329D-1A5VDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – tháng – thứ – giờ 24 – Kim và số gạch có dạ quang phát sáng trong đêm.
Giá: 2.796.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B31a – EFR-524D-1AV
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24 - Giờ thể thao
Giá: 4.279.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B31a – EF-329SG-7AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch ngày – Lịch tháng – Giờ 24
Giá: 3.118.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B32 – EF-324D-1AVDF
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế mặt đen, 7 kim, dây vỏ inox, 4 vòng tròn chỉ ngày, tháng, thứ, giờ 24h
Giá: 2.602.000 VND 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B32a – EF-329D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Lịch tháng - Giờ 24
Giá: 2.796.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B33 – EF324D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – tháng – giờ 24h
Giá: 2.602.000 VND / Cái 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B35 – EF-129D-1AVDF
Mô Tả: Thiết kế tròn, nam. Mặt đen với 3 kim, 2 lịch, dây vỏ inox. Kim và số gạch có dạ quang có thể phát sáng trong đêm.
Kiếng: Cứng
Giá: 2.258.000 VND 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B35a – MTP-1369D-7BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày- Lịch thứ
Giá: 1.441.000 VND / Cái
 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B36 – EF-129SG-1ADVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 2.645.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B37 – EF-131D-1A1VDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: lịch ngày – lịch thứ
Giá: 2.731.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B37a – EF-133D-7ADVF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 2.731.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B37c – EFR-104D-5AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm x 10.3mm
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 2.795.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B38 – MTP-1329D-5AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.570.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B39 – MTP-1329D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.548.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B39b – MTP-1292D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 11mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.760.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B40 – EF-125D-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.742.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B40a – EF-125D-7AVUDR
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.742.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B41 – MTP-1328BD-1A2VDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.785.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B41a – MTP-1314D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 9.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 968.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B41b – MTP-1314D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 9.4mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 968.000 VND / Cái


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B42 – MTP-1129A-7ARDF (Nam) – LTP-1129A-7ARDF (Nữ)
Mô Tả: Thiết kế cặp nam, nữ. Mặt trắng với 3 kim, dây và vỏ inox.
Kiếng: Cứng
Giá: 710.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B42a – MTP-1310SG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 39mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.312.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B43 – MTP-1129G-7ARDF (Nam) – LTP-1129G-7ARDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 989.000 VND / Cái (Nam) – 990.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B43a – MTP-1131G-7ARDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.033.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B43b – MTP-1131G-9ARDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 35.8mm (Độ rộng) – 7.2mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.033.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B44 – MTP-1253SG-9ADF (Nam) – LTP-1253SG-9ADF(Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 904.000 VND / Cái (Nam) – 904.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B44a – MTP-1303SG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.312.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B44b – MTP-1275SG-9ADF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 37mm (Độ rộng) – 6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 860.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B45 – MTP-1275D-7BDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 688.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B45a – MTP-1303D-7BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B45b – MTP-1215A-7B2DF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 38mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 839.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B46 – MTP-1130N-7BRDF (Nam) – LTP-1130N-7BRDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.011.000 VND / Cái (Nam) – 1.011.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B47 – MTP-1214A-8AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 774.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B48 – MTP-1239D-7ADF (Mặt trắng) * MTP-1239D-1ADF (Mặt đen)
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày, thứ, tháng
Giá: 839.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B49 – MTP-1229D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ
Giá: 1.248.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B50 – MTP-1229D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ
Giá: 1.247.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B51 – MTP-1228D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ
Giá: 1.247.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B52 – MTP-1228D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ
Giá: 1.247.000 VND / Cái


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B53 – MTP-1183A-1ADF (Mặt đen) * MTP-1183A-7ADF (Mặt trắng)
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế mặt đen, tròn. Có 3 kim, 1 lịch
Giá: 796.000 VND
 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B53a – MTP-1376D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 39mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.656.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B53a1 – MTP-1376D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 42.3mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.656.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B53b – MTP-1380D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 41mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.226.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B53c – MTP-1383D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm x 9.5mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.656.000 VND / Cái


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B54 – MTP-1335D-1AVDF (Mặt đen) * MTP-1335D-7AVDF (Mặt trắng)
Mô Tả: Thiết kế mặt đen với 3 kim, 2 lịch, dây inox sáng bóng.
Kiếng: Cứng
Giá: 1.140.000 VND

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B54a – MTP-1339D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 39mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.763.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B55 – MTP-1308SG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.376.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B55a – MTP-1371D-8AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 2.064.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B55b – MTP-1371D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 2.064.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B55c – MTP-1370D-1A2VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.226.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B55c1 – MTP-1370D-1A1VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm (Độ rộng) – 8.8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.226.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B55d – MTP-1370D-7A1VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.226.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B55e – MTP-1370D-7A2VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.226.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B55f – MTP-1310D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 39mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B55g – MDV-106D-1A2VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 44mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 2.172.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B56 – BEM-120D-1AVDF
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế mặt đen vuông, 3 kim, 1 lịch ngày, dây inox. Kim dạ quang có thể phát sáng trong đêm.
Giá: 2.320.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B58 – MTP-1341D-7ADF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.850.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B59 – MTP-1233D-7ADF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 946.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B61 – BEM-100D-7A3VDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.527.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B61a – MTP-1165A-7C2DF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 904.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B61a1 – MTP-1165A-1CDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 33.8mm (Độ rộng) – 7.8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B61b – MTP-1169G-9ARDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 968.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B62 – MTP-1183Q-9ADF
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế mặt vàng, tròn. Có 3 kim, 1 lịch, vỏ vàng và dây da sang trọng.
Giá: 688.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B62a – MTP-1344AL-1A1VDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 914.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B62b – MTP-1344AL-1A2V
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 42mm (Độ rộng) – 10.7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.936.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B63 – MTP-1183Q-7ADF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 688.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B63a – MTP-1183E-7ADF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 624.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B63b – MTP-1376L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 42mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.570.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B63c – MTP-1380L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 41mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.140.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B63c1 – MTP-1380L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 41.7mm (Độ rộng) – 8.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.140.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B63d – MTP-1314L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B63e – MTP-1314L-8AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B64 – MTP-1094Q-9A
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế mặt vàng, vỏ vàng, 3 kim, dây da sang trọng.
Giá: 581.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B64a – MTP-1094Q-7A
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 581.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B64b – MTP-1094E-1ADF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 33mm (Độ rộng) – 7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 430.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B65 – MTP-1095E-1ADF
Máy: Pin
Mô Tả: Thiết kế mặt đen, 3 kim, dây da sang trọng.
Giá: 538.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B67 – MTP-1183E-7BDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 624.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B67-2 – MTP-1094Q-7B2
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 581.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B67a – MTP-1303L-7BVDF (Nam) – LTP-1303L-7BVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ:
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 860.000 VND / Cái (Nam) – 817.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B67a1 – MTP-1302L-7BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40.3mm (Độ rộng) – 9.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 904.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B67b – MTP-1308L-1AVDF (Nam) – LTP-1308L-1AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 903.000 VND / Cái (Nam) – 903.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B67c – MTP-1370L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.140.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B67d – MTP-1370L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.140.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B67e – MTP-1381L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.226.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B68 – MTP-1384L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 41mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.656.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B68a – MTP-1377L-5AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 41mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.570.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B68b – MTP-1383L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 38.5mm (Độ rộng) – 9.2mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.570.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B68c – MTP-1383L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm x 9.5mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.570.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B69 – BEM-119GL-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 2.043.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B70 – MTP-1339L-5AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.721.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B70a – EFR-103L-1A4VUDR
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 2.516.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B71 – EF-132PB-1A4VDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Cao Su
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ
Giá: 2.731.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B71a – MRW-200H-1EVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 667.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B71b – MRW-200H-7EVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 667.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B71c – MRW-200HC-2BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây cao su
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 44.6mm (Độ rộng) – 11.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 689.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B71d – MRW-200H-1B2VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 42mm (Độ rộng) – 11mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 667.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B71e – MRW-200HC-7BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Dây Cao Su
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 44.6mm (Độ rộng) – 11.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 689.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B72 – MRW-200H-1BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ
Giá: 667.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B72a – MRW-200HC-2BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 689.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B72b – MRW-200H-9BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 45mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 689.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B73 – MW-600F-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 624.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B74 – MW-600F-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 624.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B74a – MW-59-7EVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa (Siêu Bền)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 452.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B74b – MQ-27-7BDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa (Siêu Bền)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 323.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B75 – MTP-1326-7A2VDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Cao Su
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43mm (Độ rộng) – 11mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 2.258.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B76 – MTP-1316-4AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 2.279.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B77 – MTP-1309L-7BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 1.570.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B77a – MTP-1375L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 42mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.570.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B77b – MTP-1375L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 42mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.570.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B77c – MTP-1374L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43.5mm (Độ rộng) – 10.4mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ  – Giờ 24h
Giá: 1.570.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B77d – MTP-1374L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43.5mm (Độ rộng) – 10.4mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 1.570.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B77e – MTP-E301L-7BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 41mm (Độ rộng) – 9.1mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 1.720.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B77f – MTP-E101L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43mm (Độ rộng) – 9.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng: Thể thao Chronograph
Giá: 2.900.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B77g – MTP-E102L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43mm (Độ rộng) – 9.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.785.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B78 – EF-509L-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ – giờ 24h – giờ thể thao
Giá: 3.247.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B78a – EF-324L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Lịch tháng – Giờ 24h
Giá: 2.495.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B78b – EF-324L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Lịch tháng – Giờ 24h
Giá: 2.494.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B79 – EF-305-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Cao Su
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 1.570.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B79a – EF-336L-7AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao – Giờ 24h
Giá: 2.516.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B80 – EF-503L-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – giờ thể thao. Kim và số gạch có dạ quang phát sáng.
Giá: 2.838.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B80a – EFR-526L-7AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 44mm (Độ rộng) – 11.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể thao Chronograph
Giá: 2.645.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B81 – EF-500L-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – giờ 24 – giờ thể thao.
Giá: 2.752.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B82 – BEM-506L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch thứ – giờ thể thao – giờ 24h
Giá: 3.290.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B82a1 – BEM-506BL-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 44mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ thể thao
Giá: 3.462.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B82a – BEM-501L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao
Giá: 3.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B82b – BEM-501L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 39mm (Độ rộng) – 11mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ thể thao
Giá: 3.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B83 – EF-341L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da Nâu
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24. Kim và số gạch dạ quang phát sáng trong đêm.
Giá: 3.440.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B83a – EFR-535L-1A2VUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 46mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 2.860.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B83a0 – EF-341L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43.9mm (Độ rộng) – 11.1mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 3.440.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B83b – EFR-538L-5AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 47mm x 14mm
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24h – Thể thao Chronograph
Giá: 3.784.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B83d – EFR-539L-5AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 47mm x 9mm
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24h – Thể thao Chronograph
Giá: 3.569.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B83e – EFR-520L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43.5mm (Độ rộng) – 12.3mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể thao Chronograph
Giá: 5.633.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B83f – EFR-532L-1AVUDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 43.5mm (Độ rộng) – 11.8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Thể thao Chronograph
Giá: 2.860.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B84 – BEM-302L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 2.602.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B84-1 – BEM-307BL-1A2VDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24h
Giá: 2.860.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B84a – EF-558D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ thể thao – Lịch thứ
Giá: 4.881.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B85 – 336L-1A1VVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24. Kim và số gạch có dạ quang.
Giá: 2.516.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B85a – EFA-120L-1A1VDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Kim hình
Giá: 2.774.000 VND / Cái 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO B86 – W-213D-1AVDF
Mô Tả: Chức năng: + Giờ, phút, giây, ngày, tháng, thứ. + Giờ báo thức, hẹn được 5 lần. + Giờ quốc tế. + Timer: hẹn giờ lùi. + Giờ thể thao. + Đèn
Kiếng: Cứng
Giá: 857.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: CASIO B87 – LW-200D-1AVDF
Mô Tả: Mặt tròn với chức năng chỉ giờ, phút, ngày, tháng, thứ, giờ thể thao, giờ quốc tế. Có đèn để có thể xem được ban đêm.
Giá: 817.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B88 – AQ-180WD-7BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.192.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B89 – AE-1000WD-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 904.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B91 – AQ-230A-1DMQ
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Giờ điện tử.
Giá: 860.000 VND / Cái


 

 

  

Mã Sản Phẩm: Casio B93 – EFA-119BK-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Vừa kim, vừa số, hẹn giờ báo thức,ngày, tháng, thứ, đèn.
Giá: 2.817.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B93a – EFA-133D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 46mm (Độ rộng) – 11mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ số – Đồng hồ đếm ngược
Giá: 3.698.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B94 – W-800H-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Nhiều chức năng
Giá: 624.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B94a – DB-36-9AVHDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng Siêu Bền
Chất liệu dây: Cao Su Siêu Bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:Lịch thứ – Lịch ngày
Giá: 731.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B94b – LW-201-2AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Cao su
Chất liệu dây: Dây cao su
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24h
Giá: 538.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B95 – W-96H-9AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Nhiều chức năng
Giá: 667.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B95-1 – W-96H-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Giờ 24h – Lịch thứ
Giá: 667.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B95a – AE-1200WH-1AVDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Cao Su
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 882.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: CASIO B96 – AW-80-7AVDF
Mô Tả: Thiết kế 2 đồng hồ với đồng hồ 2 kim bên trên, đồng hồ điện tử bên dưới chỉ giờ, phút, giây, ngày, tháng, thứ, giờ báo thức, giờ thể thao, có đèn.
Giá: 904.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B96a – AW-80V-5BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Dây vải
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 990.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B96b – AW-80V-3BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Dây vải
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 990.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B96c – MRW-200HB-1BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Dây Vải
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 839.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B97 – AQ-164W-7AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Cao Su
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm (Độ rộng) – 13.5mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Đồng hồ điện tử
Giá: 1.398.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B98 – AW-80-4BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ – kim, hình
Giá: 904.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B101 – AE-1100W-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa cứng, siêu bền.
Chất liệu dây: Nhựa cứng, siêu bền.
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Nhiều chức năng – Có đèn.
Giá: 882.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B101a – W-S200H-1AV
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa cứng siêu bền
Chất liệu dây: Cao su
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Bấm giờ thể thao, báo thức, giờ quốc tế, hẹn giờ lùi, lịch ngày, lịch tháng, lịch thứ, đèn sáng
Giá: 1.119.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B101a1 – AE-1000W-1BVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Dây Cao Su
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 51.2mm (Độ rộng) – 17mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ thế giới – Giờ điện tử
Giá: 796.000 VND / Cái


 

 

  

Mã Sản Phẩm: Casio B102a – AQ-S800W-1B2V
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng Siêu Bền
Chất liệu dây: Cao Su Siêu Bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:Lịch thứ – Lịch ngày – Giờ 24h
Giá: 1.656.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B103 – W-87H-1VHDR
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Cao Su
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 839.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio B104 – W-753-3AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Cao su siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch thứ – Lịch ngày
Giá: 904.000 VND / Cái