Đồng Hồ CASIO Nữ | DongHoHaiTrieu.Com

Home Pageđồng hồ casio nữ

Đồng Hồ CASIO Nữ

Tổng Hợp Các Mẫu Đồng Hồ Đeo Tay Casio Nữ Chính Hãng!

 

Giới Thiệu: Được thành lập vào tháng 4 năm 1946 bởi Kashio Tadao, một kỹ sư chuyên về công nghệ chế tạo.Năm 1957, Casio phát triển máy tính đầu tiên của mình, công ty mở rộng phạm vi của nó bằng cách xâm nhập vào thị trường đồng hồ vào năm 1974 phát hành Casiotron. Và từ đó những chiếc đồng hồ casio dần dần đi theo theo sự phát triển của công nghệ nhân loại.

Ps: Tất cả các mẫu đồng hồ Casio khi mua ở Shop Đồng Hồ Hải Triều sẽ theo thông số:

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO G1 – LTP-1095Q-9A
Máy: Pin

Mô Tả: Thiết kế mặt vàng, tròn. Có 3 kim, vỏ vàng, dây da sang trọng.
Giá: 538.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G2 – LTP-1183Q-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 688.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G2a – LTP-1183Q-9ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 688.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO G3 – LTP-1094E-7ARDF
Mô Tả: Thiết kế mặt trắng với 3 kim, vỏ inox và dây da sang trọng.

Kiếng: Cứng
Giá: 516.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G3-1 – LTP-1094Q-9ARDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 516.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G3a – MTP-1303L-7BVDF (Nam) – LTP-1303L-7BVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi inox
Chất liệu dây: Dây Da

Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 830.000 VND / Cái (Nam) – 817.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G3b – MTP-1308L-1AVDF (Nam) – LTP-1308L-1AVDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 904.000 VND / Cái (Nam) – 903.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G3c – LTP-1380L-1ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G3d – LTP-1380L-4ADF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G3e – LTP-1302L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 39mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4 – LTP-1094E-7BRDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 516.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4-1 – LTP-1094Q-7B2RDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 516.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4-2 – LTP-1094Q-7B7RDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 23mm (Độ rộng) – 6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 516.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4a – SHE-3802L-7ADR
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ -Giờ 24h
Giá: 1.419.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4a1 – SHE-3031L-7AUDR
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 35mm x 10.8mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 4.279.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4a2 – SHE-4800GL-9AUDR
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 31mm x 9mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 3.225.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4a3 – SHE-4800L-7AUDR
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 31mm x 9mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 2.795.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4a4 – SHE-3030GL-7AUDR
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 34mm (Độ rộng) – 8.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 3.225.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4a5 – SHE-3031G-7AUDR
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 35mm x 10.8mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 4.644.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4a6 – SHE-3030L-2AUDR
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 34mm (Độ rộng) – 8.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 2.860.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4b – LTP-2083L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch thứ – Lịch ngày – Giờ 24h
Giá: 1.484.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4b1 – LTP-2069L-7A2VDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 33mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.419.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4b2 – LTP-2085L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.570.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4b3 – LTP-2069L-7A2VDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 31mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 1.419.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4c – LTP-2083L-4AV
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:Lịch thứ – Lịch ngày – Giờ 24h
Giá: 1.484.000 VND / Cái
 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4d – LTP-E301L-4AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.935.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4d1 – LTP-E103L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.505.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4e – LTP-E301L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.935.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4e1 – LTP-E301L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.935.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4f – LTP-2084L-2BVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 36mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.935.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4g – LTP-E102L-1AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.785.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G4h – LTP-E102L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.785.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5 – LTP-1094Q-7B9RDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 495.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5a- LTP-1323L-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.505.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5a1 – LTP-1379L-7BDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 29mm (Độ rộng) – 7.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.291.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5b – SHN-4019LP-7ADR
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 2.581.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5c – LTP-1383L-4E1VDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.054.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5d – LTP-1383L-4E2VDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.054.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5e – LTP-1383L-7EVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.054.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5e1 – LTP-1383L-2EVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32.2mm (Độ rộng) – 7.4mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.054.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5f – LTP-1382L-7EVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.054.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5g – LTP-1382L-4EVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.054.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5h – LTP-1382L-5EVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.054.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5i – LTP-1386L-4EDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5i1 – LTP-1386L-2EDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 29mm x 8mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.290.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5i2 – LTP-1386L-3EDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 29mm x 8mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.290.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5i3 – LTP-1386L-7EDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 29mm (Độ rộng) 8.1mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5j – LTP-1387L-7BDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5j1 – LTP-1387L-4B1DF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 8.1mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5k – LTP-1373L-2ADF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 21mm (Độ rộng) – 6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.720.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5l – LTP-1314L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 33mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5m – LTP-1314L-8AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 33mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5t – LTP-1381L-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 29.8mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.140.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5n – LTP-1388-2EVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 38.5mm x 8mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.441.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5o – LTP-1388-4E1VDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 38.5mm x 8mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.441.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5p – LTP-1388-4E3VDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 38.5mm x 8mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.441.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5q – LTP-1389L-2BVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 38.5mm x 8mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.441.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5r – LTP-1389L-4B1VDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 38.5mm x 8mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.441.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5s – LTP-1389L-7BVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 38.5mm x 8mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.441.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5u – LTP-1358L-4AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 10.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.720.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5v – LTP-1384L-7B1DF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 24.5mm (Độ rộng) – 6.9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.720.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5v1 – LTP-1384L-7B2DF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 24.5mm (Độ rộng) – 6.9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.720.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G5w – LTP-1385L-7A2DF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 16.5mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.720.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G6 – LTP-1208E-9B2DF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 882.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G7 – LTP-1332L-4ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.441.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G8 – LQ-142E-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 344.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G8a – LQ-142-7BDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa (Siêu Bền)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 323.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G9 – LQ-139EMV-7ALDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa cứng siêu bên
Chất liệu dây: Nhựa cứng siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 323.000 VND / Cái


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO G10 – LTP-1191A-2CDF (Tím)
Máy: Pin

Mô Tả: Thiết kế tròn, nữ. Có 3 kim, 2 màu tím, xanh cho bạn lựa chọn. Dây vỏ inox.
Giá: 796.000 VND/ Cái
 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G10a – LTP-1379D-7BDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch thứ
Giá: 1.355.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G10b – LTP-1379D-4BDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 29mm (Độ rộng) – 7.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.355.000 VND / Cái


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO G11 – LTP-1253SG-9ADF
Máy: Pin

Mô Tả: Thiết kế mặt vàng, tròn. Có 3 kim, dây đờ mi vàng trắng.
Giá: 904.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G12 – LTP-1308SG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.377.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G12a – LTP-1308D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 968.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G12c – LTP-1131G-9ARDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 28mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.032.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G13 – LTP-1129A-7ARDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 710.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G14 – LTP-1303D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G14a – LTP-1303SG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.312.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G14a1 – LTP-1303D-7BVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 40mm (Độ rộng) – 8.1mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G14b – LTP-1242SG-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 26mm (Độ rộng) – 7.3mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: Chống thấm nước
Chức Năng:
Giá: 860.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: G16 – MTP-1129G-7ARDF (Nam) – LTP-1129G-7ARDF (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 990.000 VND / Cái (Nam) – 989.000 VND / Cái (Nữ)

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G16a – LTP-1364GD-7A
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.645.000 VND / Cái
 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G16c – LTP-1364D-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.763.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G18 – LTP-1275G-9ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 882.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G18a – LTP-1275SG-9ADF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 25mm (Độ rộng) – 6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 839.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: CASIO G19 – LTP-1183G-7ADF
Máy: Pin

Mô Tả: Thiết kế mặt đen, tròn. Có 3 kim, dây và vỏ inox.
Giá: 947.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G19a – LTP-1183A-1ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 796.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G19b – LTP-1183A-7ADF|
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 796.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G20 – LTP-1337D-7A2DF
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.506.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G20a – LTP-1311D-1ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.600.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G20b -LTP-1314D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 968.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G20c – LTP-1335D-1AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.140.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G20d - LTP-1335D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 1.140.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G20e – LTP-1358D-4AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 10.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.785.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G20f – LTP-1358RG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 10.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 2.150.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G20g – LTP-1358D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 10.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.785.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G21 – LTP-1338D-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.506.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G22 – LTP-1338SG-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.258.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G22a – LTP-1353D-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.570.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G22b -LTP-1371D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.441.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G22c – LTP-1371SG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.150.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G23 – LTP-1343D-7CDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.333.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G24 – LTP-1343D-4CDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.333.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G24a – LTP-1348D-7CDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.763.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G24b – LTP-1350SG-9ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.043.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G24c – LTP-1350G-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.193.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G25 – LTP-2083D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 1.570.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G25a – LTP-2083SG-7AV
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 1.914.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G25b – LTP-2085RG-1AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 32mm (Độ rộng) – 9.4mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 2.000.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G25c – LTP-2087RG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 35mm (Độ rộng) – 10mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 2.279.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G27 – MTP-1191A-1ADF
Kiểu Dáng: Nam – Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 1.269.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G28 – MTP-1191A-7ADF
Kiểu Dáng: Nam – Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày – thứ – giờ 24h
Giá: 1.269.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G28b – LTP-1380D-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch thứ
Giá: 1.355.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G28a – LTP-1374D-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.849.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G28c – LTP-1380D-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch thứ
Giá: 1.355.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G30 – LTP-1341D-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.850.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G31a – LTP-1169G-9ARDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 882.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G32 – BEL-100D-7A3VDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày
Giá: 1.527.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G32a – LTP-1237D-1A2DF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 898.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G32b - BEL-100SG-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.773.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G32c – BEL-100D-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 21mm (Độ rộng) – 9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.527.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G33 – LTP-1233D-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 947.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G33a - LTP-1235SG-7ADF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 990.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G33b – LTP-1165A-1C2DF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 904.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G33c – LTP-1165A-7C2DF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G33d – LTP-1165A-1CDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 21mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 903.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G34 – SHN-6003D-4ADR
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 2 đồng hồ, giờ báo thức, giờ thể thao, lịch ngày – tháng – thứ.
Giá: 1.932.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G35b – SHE-3803PG-9AUDR
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 34mm x 9mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 4.494.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G35c – SHE-3506SG-4AUDR
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 35mm x 9.1mm
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Lịch mặt trăng
Giá: 7.117.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G35d – SHE-4800PG-9AUDR
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 38mm (Độ rộng) – 13mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ
Giá: 3.935.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G35e – SHE-3030PG-9AUDR
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 34mm (Độ rộng) – 8.6mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24h
Giá: 4.644.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G35f – SHE-3506D-7AUDR
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 35.6mm (Độ rộng) – 9.1mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Lịch mặt trăng
Giá: 6.773.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G36 – SHN-6004D-4ADR
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Giờ báo thức, giờ thể thao, lịch ngày – tháng – thứ.
Giá: 1.680.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G37 – SHN-5501D-1ADR
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Bấm giờ thể thao.
Giá: 3.827.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G37a – LTP-1208D-4BDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.011.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G38 – LDF-52-1ADR
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Nhiều chức năng
Giá: 1.054.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G39 – LDF-52-4ADR
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Nhiều chức năng
Giá: 1.054.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G40 – LW-200-4AVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Nhiều chức năng
Giá: 667.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G40a – LW-200-7AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Cao Su
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 34mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Đồng hồ điện tử
Giá: 667.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G41 – LW-200-1AVDF
Kiểu Dáng: Nam – Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa siêu bền
Chất liệu dây: Nhựa siêu bền
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Nhiều chức năng
Giá: 667.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G41a – LW-200-1BVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Cao Su
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 34.9mm (Độ rộng) – 11.9mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Đồng hồ điện tử
Giá: 667.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G41b – LW-200-2AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Cao Su
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 51.2mm (Độ rộng) – 17mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ điện tử
Giá: 667.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G42 – LRW-200H-1BVDF
Kiểu Dáng: Nữ

Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 667.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G43 – LRW-200H-7BVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 34mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 667.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G43b – MTP-1131G-9ARDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 31mm (Độ rộng) – 8mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng:
Giá: 1.032.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G44 – LRW-250H-4AVDF
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Chất liệu dây: Nhựa Cứng (Siêu Bền)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 39mm (Độ rộng) – 12mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 10 bar (Water Resistant 100m)
Chức Năng: Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ 24
Giá: 1.441.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Casio G45 – LW-201-4AVDF
Kiểu Dáng: Nam
Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây Cao Su
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 33.7mm (Độ rộng) – 10.3mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 5 bar (Water Resistant 50m)
Chức Năng: Đèn nền Led – Lịch ngày – Lịch thứ – Giờ điện tử
Giá: 538.000 VND / Cái