Đồng Hồ TITAN Nữ | DongHoHaiTrieu.Com

Home Pageđồng hồ titan nữ

Đồng Hồ TITAN Nữ

Tổng Hợp Các Mẫu Đồng Hồ Đeo Tay TiTan Nữ Chính Hãng!

 

Giới Thiệu: Titan Industries là nhà sản xuất đồng hồ đeo tay hàng đầu Ấn Độ và đứng thứ 5 trên thế giới. Cho tới ngày nay, công ty đã chế tác hơn 100 triệu đồng hồ; và bán ra trên 80 triệu chiếc. Tập đoàn Titan là một trong những hãng đồng hồ lớn nhất của Ấn Độ. Hãng đã tạo nên bước chuyển biến lớn trong thị trường đồng hồ đeo tay Ấn Độ với công nghệ đồng hồ tinh thể thạch anh và kiểu dáng đẳng cấp quốc tế.

Ps: Tất cả các mẫu đồng hồ TiTan khi mua ở Shop Đồng Hồ Hải Triều sẽ theo thông số:

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G1 – 2067YL03
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.660.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G1a – 2067SL03
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.450.000 VND / Cái

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G2 – N2455YL01
Mô Tả: Bầu, mặt vàng, vỏ vàng, 2 kim, dây da
Máy: Pin
Kiếng: Kiếng cứng
Giá: 1.570.000 VND
 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G3 – 2457YL01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.800.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G3a – 2457SL01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.750.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G4 – 2958YL01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.255.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G5 – 2476SL01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.250.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G6 – 2476YL01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.370.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G6a – 2476YL02
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.370.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G7 – NB2477YL01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.330.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G7a – 2418YL01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.4400.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G9 – 9853SL01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.970.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G10 – 9779SL03
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.997.000 VND / Cái


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G11 – 9779SL01
Mô Tả: Vuông, mặt trắng, vỏ trắng, 3 kim, dây da
Máy: Pin
Kiếng: Kiếng cứng
Giá: 1.997.000 VND

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G13 – 1071YL04
Máy: Pin (Quartz)
Mô Tả: Vuông, mặt trắng, 3 kim, vỏ vàng, dây da trắng
Giá: 2.030.000 VND 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G14 – 9864YL01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 3.410.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G15 – NB9788SL02
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.040.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G16 – NB9788YL03
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.160.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G17 – 291NL02
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.540.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G18 – 291YL03
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.760.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G20 – 2462YL01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây:Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.990.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G22 – 2959YL02
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.255.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G26 – 9744SL03
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.874.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G26a – 9744SL04
Kiểu Dáng: Nữ
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 30mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.874.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G27d – NB93999837SL02 (Nam) – 9837SL02 (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 1.850.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G28 – NB2473SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.160.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G35 – 9841SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.200.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G36a – 9399SM01 (Nam) – 9837SM01 (Nữ)
Kiểu Dáng: Nam – Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 2.160.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G35b – 9882SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 29mm x 6mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.910.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G37a – 9855SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 2.700.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G37b – 9855SM02
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 31mm x 7.5mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.700.000 VND / Cái


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G38 – 9716BM01
Mô Tả: Vuông nữ mặt trắng, 3kim, dây đờ mi vàng trắng
Giá: 2.610.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm:  Titan G39 – 9716SM02
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.200.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G44 – 2067SM02
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là in
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.500.000 VND / Cái 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G47 – 2067YM01
Mô Tả: Bầu nữ mặt vàng, 3 kim, dây vỏ vàng
Giá: 2.020.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G48 – 2170YM02
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.380.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G47a – 2067YM03
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 21mm (Độ rộng) – 7mm (Độ dày)
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 2.200.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G49 – 2471SM02
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.660.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G49a – 2471SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.660.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TITAN G51 – 9808SM01
Mô Tả: Mặt số bầu, 3 kim, 1 lịch tiện ích. Dây và vỏ trắng sáng.
Giá: 2.040.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G51a – 2466BM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 1.720.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G52 – 2497SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.160.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G57 – 311SM04
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: 1 lịch ngày – thứ
Giá: 2.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G58 – 311BM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 2.550.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G59 – 311YM11LE
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 23.8 X 4.4mm 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 3.170.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G60 – 311BM02
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.550.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G61 – 311SM02
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G61a – 311SM05
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.290.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G62 – 311SM03
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 34mm x 9mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.290.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G63 – 9975SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 27mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.880.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G63a – 9975YM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 27mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 3.060.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G65 – 2435BM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.235.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm:  Titan G66 – 2491YM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 20mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.520.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TITAN G95 – 9710YM01
Máy: Pin (Quartz)
Mô Tả: Thiết kế cực kì sang trọng với mặt số cách điệu hình chiếc lá và hoa văn tinh tế. Có 2 kim, dây và vỏ vàng đính hột đá trắng 2 bên dây.
Giá: 3.510.000 VND

 

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G68 – 2333BM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 20mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.390.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G69a – N2333SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.315.000 VND / Cái


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G70 – N2370BM05
Mô Tả: Mặt vàng, dây đờ mi vàng trắng, viền vàng
Máy: Pin
Kiếng: Kiếng cứng
Giá: 2.075.000 VND 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G71a – N2370SM03
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.015.000 VND / Cái


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G72 – 2370YM04
Mô Tả: Bầu nữ, mặt đen, 3 kim dây, vỏ vàng
Giá: 2.110.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G73a – 2495YM02
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.430.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G74 – 9852BM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.430.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G75 – 9852SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.110.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G75a - 9851SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây:
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 3.010.000 VND / Cái 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G80 – 2012WM01
Mô Tả: Bầu nữ trắng, 2 kim dạ quang, dây vỏ vàng đồng
Giá: 2.820.000 VND

 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G81 – N2012YM04
Máy: Pin (Quartz)
Mô Tả: Bầu nữ mặt trắng, 2 kim dạ quang, dây vỏ vàng chanh
Giá: 2.700.000 VND

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G85 – 9704WM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 3.090.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G85a – 9704SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 8 x 18.24mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.415.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G88 – 2396BM01T
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 3.193.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G89 – 9938YM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 16x28mm x 9mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.970.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G90 – N2376KM01T
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 3.260.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G91 – 2376SM03
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.600.000 VND / Cái


 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G92 – 9846BM01 (Trắng) – 9846YM01 (Vàng)
Máy: Pin
Kiếng: Cứng
Mô Tả: Thiết kế mặt tròn, nữ. Kiểu dáng hiện đại với dây đờ mi vàng trắng và dây vàng viền hột đá trắng quanh vỏ và dây tạo nên vẻ sang trọng quý phái cho những ai đeo nó trên tay.
Giá: 3.240.000 VND (Vàng) - 3.040.000 VND (Trắng)


 

  

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G96 – 9701SM01
Máy: Pin (Quartz)
Mô Tả: Một mẫu thuộc dòng Raga của đồng hồ TiTan với các họa tiết nhẹ nhàng, dạng lắc với mặt số oval, 2 kim, dây inox.
Giá: 2.560.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G96a – 2499SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.520.000 VND / Cái 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G97 – 9710SM01
Mô Tả: Một mẫu cực đẹp mô phỏng chiếc lá với màu xanh đặc biệt tạo nên một nét rất riêng. Được đính hột đá trắng 2 bên dây càng tăng thêm sự sang trọng và quý phái.
Giá: 3.010.000 VND 

 

 

Mã DongHoHaiTrieu: TITAN G98 – N2444WM01
Kiểu Dáng: Nữ
Mô Tả: Mang phong cách cổ kính sang trọng và quý phái. Chiếc đồng hồ được thiết kế tinh sảo với dây và vỏ vàng, mặt trắng và 2 kim.
Máy: Pin
Loại Dây: Dây Inox.
Giá: 2.600.000 VND


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G99a – 2485SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.070.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G99b – 2485SM02
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.070.000 VND / Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G100 – 2250YM10
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 17mm x 6mm
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.160.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G102 – 2251YM27
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.020.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G103 – N2251SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.020.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm:  Titan G105 – 9788KM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 3.033.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G106 – 9788BM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 2.874.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G107 – 9748SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 4.010.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G109 – 9709BM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 3.314.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G111 – 9935YM01J
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 3.340.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G112 – 9823SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 4.010.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TITAN G113 – 9769WM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 4.589.000 VND/Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G114 – 9712YM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Dây Da
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 4.050.000 VND / Cái

 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G115 – NB9811WM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 4.880.000 VND/Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G117 – 9746YM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng: Lịch ngày
Giá: 4.940.000 VND/Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G118 – 9747YM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 5.140.000 VND/Cái 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G124 – 9721SM04
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.680.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TITAN G125 – 9838SM02
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép Không Gỉ
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.500.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: TiTan G126 – 9845BM01
Kiểu Dáng: Nữ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ hay còn gọi là inox
Mặt kính: Kính Cứng
Chức Năng:
Giá: 2.820.000 VND / Cái


 

 

 

Mã Sản Phẩm: Titan G127 – 9857SM01
Kiểu Dáng: Nữ
Xuất Xứ: Ấn Độ
Máy: Pin (Quartz)
Chất liệu dây: Thép không gỉ (Stainless Steel)
Mặt Kính: Kính cứng (Mineral Glass)
Kích Thước: 
Độ Chịu Nước: 3 bar (Water Resistant 30m)
Chức Năng:
Giá: 1.950.000 VND / Cái