Navigation

10h10

Hóa Ra Ý Nghĩa Thời Khắc 10h10 Trên Những Chiếc Đồng Hồ Được Trưng Bày Là….?

Có bao giờ bạn thắc mắc, tại sao hầu hết những chiếc đồng hồ trong quảng cáo, trưng bày ở cửa hàng hay trên các poster quảng cáo, đều được chỉnh kim đồng hồ mặc định ở lúc 10h10? Vậy thời khắc 10h10 có ý nghĩa như thế nào?   Hóa Ra Ý Nghĩa Thời Khắc 10h10 Trên Những Chiếc Đồng Hồ Được Trưng Bày…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top