Navigation

Auto LED

Quá Tối? Auto Light Casio Sẽ Tự Động Bật Đèn Đồng Hồ Giúp Bạn

Với chế độ Auto Light trên đồng hồ Casio điện tử cao cấp thì bất cứ khi nào bạn xem giờ đồng hồ đều có thể tự động bật sáng màn hình. Không còn sợ tối tăm cũng như mất công bật đèn màn hình bằng tay nữa, mọi thứ đều đã có Auto Light hay còn gọi là Auto LED giải quyết giúp bạn!…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top