Navigation

bezel đồng hồ lặn Doxa Sub

Lịch Sử Vòng Bezel Xoay Trên Đồng Hồ Lặn Và Công Dụng Ban Đầu Của Nó

Hầu như trên tất cả đồng hồ lặn ngày nay đều có vành/viền/vòng xoay được. Vậy nguyên nhân vì sao vòng bezel đồng hồ lại được tạo ra cùng lịch sử hình thành và phát triển của nó? Hãy cùng khám phá lịch sử ra đời và công dụng của vòng bezel xoay trên đồng hồ lặn.     Lịch Sử Vòng Bezel Xoay Trên…

Read More

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Bezel Đồng Hồ Lặn Doxa Sub

Bạn có biết Bezel xoay độc đáo của dòng sản phẩm đồng hồ lặn chuyên nghiệp Doxa Sub không chỉ hỗ trợ đếm thời gian thủ công mà còn giúp kiểm soát giới hạn “Không Giảm Áp – No Decompression” khi lặn? Cùng khám phá ngay cách sử dụng bezel đồng hồ lặn Doxa Sub huyền thoại.   Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng…

Read More

Social Page:                     
 
 

Back to top