Navigation

bộ máy đồng hồ thạch anh

Giải Mã Sự Huyền Bí Của Hai Bộ Máy Đồng Hồ Phổ Biến Nhất Hiện Nay

Bộ máy được xem là động cơ của một chiếc đồng hồ, nó như một “nhà máy điện” cung cấp năng lượng cho những hoạt động của đồng hồ. Cơ chế nội bộ của bộ máy đồng hồ nằm bên trong chiếc đồng với chức năng di chuyển kim, nhảy lịch hoặc hoạt động các múi giờ…. Một chiếc đồng hồ sẽ không hoạt động…

Read More

Social Page:                     
 
 

Back to top