Navigation

các loại Chronograph

Các Biến Thể Chronograph Trên Đồng Hồ Và Công Dụng

Trên đồng hồ, đặc biệt là các mẫu đồng hồ thể thao máy cơ đắt tiền thì tính năng Chronograph không hề đơn giản chỉ có thế. Chronograph được mở rộng ra theo nhiều loại yêu cầu của chính người dùng, vận hành nhanh, hai Chronograph riêng biệt, …đã trở thành một trong những đỉnh cao vô thượng của thế giới đồng hồ.   Các…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top