Navigation

cách dùng Bezel của đồng hồ lặn

Lịch Sử Vòng Bezel Xoay Trên Đồng Hồ Lặn Và Công Dụng Ban Đầu Của Nó

Hầu như trên tất cả đồng hồ lặn ngày nay đều có vành/viền/vòng xoay được. Vậy nguyên nhân vì sao vòng bezel đồng hồ lại được tạo ra cùng lịch sử hình thành và phát triển của nó? Hãy cùng khám phá lịch sử ra đời và công dụng của vòng bezel xoay trên đồng hồ lặn.     Lịch Sử Vòng Bezel Xoay Trên…

Read More

Công Dụng Và Cách Dùng Bezel Của Đồng Hồ Lặn

Bezel của đồng hồ lặn là một loại niềng xoay một chiều, công dụng chính là hỗ trợ đếm thời gian. Đặc biệt chức năng này có thể thay thế cho chức năng Chronograph khi đang đeo dưới nước. Và để làm được điều đó, hãy theo dõi ngay cách dùng Bezel của đồng hồ lặn sau đây!     Công Dụng Và Cách Dùng…

Read More

Social Page:                     
 
 

Back to top