Navigation

đồng hồ để lâu không đeo

Chết Rồi, Đồng Hồ Để Lâu Không Đeo Có Sao Không?

Nhiều người mua đồng hồ nhưng lại không dùng thường xuyên hoặc chỉ sưu tập cất trữ mà không thèm quan tâm. Xin lưu ý, đó là một mối hiểm họa khôn lường! Dù là máy cơ hay pin, đồng hồ để lâu không đeo đều có khả năng xảy ra trục trặc nếu bạn không biết cách cất trữ đúng đắn.   Chết Rồi,…

Read More

Social Page:                     
 
 

Back to top