Navigation

đồng hồ phức tạp

Đồng Hồ Phức Tạp Nhất Nhật Bản Được Tạo Ra Bởi Nhà Sáng Lập Toshiba

Nhà phát minh vĩ đại nhất của Nhật Bản và cũng là người sáng lập hãng Toshiba bây giờ, Tanaka Hisashige chính là tác giả của chiếc đồng hồ phức tạp nhất Nhật Bản cho đến ngày nay: Myriad Year Clock, một kiệt tác cấu tạo bởi 1000 chi tiết đươc xem là di sản văn hóa quan trọng.   Đồng Hồ Phức Tạp Nhất…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top