Navigation

dụng lửa

Dụng Lửa: “Cây Bút Thần Trong Nghệ Thuật Chế Tác Đồng Hồ”

Đối với những nghệ nhân chế tác cơ khí nói chung và chế tác đồng hồ nói riêng, thì danh từ “Dụng Lửa” rất quen thuộc và gần gửi trong công việc hằng ngày của họ. Nhưng đối với những khách hàng bình thường như chúng ta thì khó có người nào hiểu về “Dụng lửa”. Vậy dụng lửa là gì? Tại sao dụng lửa…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top