Navigation

giờ

Vì Sao 1 Ngày 24 Giờ, 1 Giờ 60 Phút, 1 Phút 60 Giây?

Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây? Chúng ra đời vào thời điểm nào? Ai là người đã tạo ra khái niệm này, lý do và cơ sở để họ chia thời gian trong ngày như thế? Liệu thời gian mà chúng ta vẫn biết có thể được chia…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top