Navigation

GMT

Đồng Hồ GMT Là Gì? Cách Xem Và Sử Dụng Đồng Hồ Có GMT

GMT trên đồng hồ là gì? Đồng hồ GMT là gì? Nhiều mẫu đồng hồ, đặc biệt là mẫu đồng hồ cơ hoặc đồng hồ cao cấp trên mặt số thường bắt gặp từ “GMT”, điều này thể hiện rằng nó có đến 2 múi giờ chạy độc lập với nhau, hỗ trợ xem thời gian ở nhiều thành phố trên thế giới.   Đồng…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top