Navigation

khi đồng hồ ở trong

Chuyện Gì Xảy Ra Khi Đồng Hồ Ở Trong …

Bạn có bao giờ thắc mắc sẽ xảy ra chuyện gì khi đồng hồ ở trong những tình huống không bình thường như mọi ngày? Trong không gian, trong nhiệt độ cao, trong nhiệt độ thấp, gần từ trường… Khi đó đồng hồ của bạn sẽ như thế nào? Liệu có sự khác biệt giữa các bộ máy đồng hồ trong cùng một môi trường?…

Read More

Social Page:                     
 
 

Back to top