Navigation

làm gì trong ngày lễ vu lan

Trong Ngày Lễ Vu Lan Là Một Người Con, Chúng Ta Cần Làm Gì?

Cứ mỗi đợt thu về, những người con dù ở bất cứ nơi đâu cũng có dịp thể hiện tình yêu thương của mình đối với cha mẹ trong ngày Lễ Vu Lan. Đây là dịp để các con cháu báo hiếu ông bà, cha mẹ, tìm về cội nguồn yêu thương, đây là truyền thống từ xa xưa của người Việt vốn trọng những…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top