Navigation

lịch sử

Lịch Sử Các Dòng Đồng Hồ G-Shock (Tóm Tắt Qua Năm Ra Mắt)

Bạn có bao giờ thắc mắc các dòng đồng hồ G-Shock ra đời từ năm nào? Hãy cùng theo dõi tóm tắt lịch sử các dòng đồng hồ G-Shock lớn qua các năm ra mắt và thời điểm chính xác mà các công nghệ đỉnh cao xuất hiện ở chúng.   Lịch Sử Các Dòng Đồng Hồ G-Shock (Tóm Tắt Qua Năm Ra Mắt) ▬   …

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top