Navigation

lý do đồng hồ quay từ phải sang trái

Vì Sao Đồng Hồ Gọi Là Đồng Hồ Và Quay Từ Phải Sang Trái

Ai cũng biết đồng hồ dùng để xem giờ nhưng vì sao đồng hồ gọi là đồng hồ? Liệu từ đồng hồ này có nghĩa đúng là chiếc đồng hồ mà chúng ta vẫn thường dùng? Và một điều nữa là cớ sao nó lại quay theo hình tròn từ phải sang trái mà không phải chiều ngược lại?   Vì Sao Đồng Hồ Gọi…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top