Navigation

mê đồng hồ

4 Giai Đoạn Trong Cuộc Đời Người Mê Đồng Hồ

Trước khi trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó thì ai cũng là thằng ngốc, đồng hồ cũng vậy. Tất cả những người mê đồng hồ, sành đồng hồ đều phải trải qua 4 giai đoạn bắt chước, tìm hiểu, sành sõi và di sản, chúng có thể rất nhanh chóng nhưng cũng có thể dài như cả cuộc đời. Hãy xem…

Read More

Social Page:                     
 
 

Back to top