Navigation

nạp âm

Chọn Đồng Hồ Theo Ngũ Hành Tương Ứng Tuổi Năm Sinh (Phần 2)

Chọn đồng hồ theo ngũ hành nạp âm sẽ cụ thể và chính xác hơn chỉ căn cứ theo tương sinh tương khắc của ngũ hành bởi Ngũ Hành Nạp Âm thể hiện những tính chất riêng như Thổ có Lộ Bàng Thổ, Đại Trạch Thổ,… Kim có Kiếm Phong Kim, Hải Trung Kim, Thủy có Giản Hạ Thủy, Trường Lưu Thủy, Mộc có Bình…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top