Navigation

thuật ngữ trong đồng hồ

Tất Tần Tật Về Thuật Ngữ Quen Thuộc Trong Đồng Hồ

Đồng hồ đeo tay là “một cổ máy thời gian tuyệt vời về kỹ thuật và nghệ thuật”. Chiếc đồng hồ đi kèm với rất nhiều chức năng thuận tiện cho hoạt động của người tiêu dùng, những đa số tên gọi các chức năng đó điều đó là thuật ngữ chuyên ngành (bằng tiếng nước ngoài).   Tất Tần Tật Về Thuật Ngữ Quen…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top