Navigation

tính năng giờ thế giới

Hướng Dẫn Cách Dùng Đồng Hồ Giờ Thế Giới

Khái niệm đồng hồ Giờ Thế Giới dược dùng để chỉ chung các loại đồng hồ có tính năng cho biết múi giờ thứ hai theo chuẩn GMT (và chuẩn UTC). Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng đồng hồ Giờ Thế Giới bằng niềng xoay và vòng xoay phức tạp hơn một ít so với đồng hồ có chức năng múi giờ…

Read More

Social Page:               
 
 

Back to top