Điều Hướng

tử vi

Chọn Đồng Hồ Theo Ngũ Hành Tương Ứng Tuổi Năm Sinh (Phần 3)

Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ qua nạp âm để định từng tính chất khác nhau giữa Kim với Kim, Mộc với Mộc, Thủy với Thủy, Thổ với Thổ, Hỏa với Hỏa. Rồi trong mỗi tổ 2 năm lại phân ra khí thế mạnh yếu giữa 2 năm ấy. Nắm được cụ thể những điều này mới chọn đồng hồ theo ngũ hành đúng….

Xem Thêm

Chọn Đồng Hồ Theo Ngũ Hành Tương Ứng Tuổi Năm Sinh (Phần 2)

Chọn đồng hồ theo ngũ hành nạp âm sẽ cụ thể và chính xác hơn chỉ căn cứ theo tương sinh tương khắc của ngũ hành bởi Ngũ Hành Nạp Âm thể hiện những tính chất riêng như Thổ có Lộ Bàng Thổ, Đại Trạch Thổ,… Kim có Kiếm Phong Kim, Hải Trung Kim, Thủy có Giản Hạ Thủy, Trường Lưu Thủy, Mộc có Bình…

Xem Thêm

Chọn Đồng Hồ Theo Ngũ Hành Tương Ứng Tuổi Năm Sinh (Phần 1)

Ngũ hành tuần hoàn mỗi sáu mươi năm một lần (theo lục thập hoa giáp) và có tổng cộng 30 mệnh, mỗi mệnh hợp với một phong cách đồng hồ khác nhau. Cùng Hải Triều tra cứu cách chọn đồng hồ đeo tay theo ngũ hành của bạn để đạt được sự thuận lợi hanh thông cho cuộc sống.   Chọn Đồng Hồ Theo Ngũ…

Xem Thêm

Social Page:               
 
 

Back to top