Phá Cách Với Đồng Hồ Dạ Quang

Đồng hồ dạ quang là các loại đồng hồ sử dụng chất dạ quang để cho biết thời gian hoặc một chức năng nào đó trong bóng tối, một tính năng-đặc điểm vô cùng hữu ích và quan trọng. Cho đến hiện tại, có nhiều loại dạ quang và gần như tất cả thương hiệu đồng hồ đeo tay đều có sản xuất đồng hồ dạ quang.