Các lỗi thường gặp trên đồng hồ

Không phải lỗi nào trên đồng hồ cũng cần mang ra tiệm, bạn hoàn toàn tự xử lý tại nhà theo một số nguyên tắc nhất định. Và đây là cách “sơ cứu” đồng hồ không cần dụng cụ mà ai cũng làm được.

Cẩm nang sử dụng đồng hồMẹo sử dụng đồng hồ