Cách đọc kinh tin kính trong thánh lễ bản dài, ngắn, ý nghĩa

Kinh tin kính là loại kinh xuất hiện nhiều trong các nghi thức của Tin lành và Công giáo Việt Nam. Đây là một trong những loại kinh dùng để giáo dục đức tin cho các tín hữu. Vậy Kinh tin kính trong thánh lễ là gì, nguồn gốc, cách đọc ra sao? Cùng Hải Triều tìm hiểu.

MỤC LỤC

› Tìm hiểu về kinh tin kính

1. Kinh tin kính có từ khi nào?

2. Ý nghĩa kinh tin kính

3. Có mấy kinh tin kính?

› Đọc kinh tin kính trong thánh lễ

1. Kinh tin kính dài

2. Kinh tin kính ngắn

3. Kinh tin kính cộng đồng Nicea

4. Kinh tin kính tiếng anh

5. Kinh tin kính tông đồ

› Lời kết

Tìm hiểu về kinh tin kính

Trước khi đi sâu về tìm hiểu kinh tin kính đọc trong thánh lễ là gì, chúng ta cần biết loại kinh tin kính có từ khi nào, ý nghĩa và giá trị của chúng trong đời sống.

Tin tức liên quan:

1. Kinh tin kính có từ khi nào?

Kính là một bài cầu nguyện quan trọng của người Kitô hữu. Nó giúp chúng ta biết được những gì chúng ta tin vào và nhớ lại những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. 

Bộ kinh có từ thời Chúa Giêsu, khi Người dạy cho các môn đệ cách Rửa tội cho những ai muốn theo Người. Khi Rửa tội, chúng ta phải nói lên đức tin vào Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, ba Ngôi một Thiên Chúa. Đây là nền móng của toàn bộ kính tin kính.

Cách đọc kinh tin kính trong thánh lễ bản dài, ngắn, ý nghĩa - Ảnh 1

Kinh tin kính là một bài cầu nguyện vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi và biểu hiện lòng biết ơn của chúng ta.

Khi cầu nguyện bằng kính này, chúng ta tuyên xưng đức tin vào ba Ngôi Thiên Chúa và những công việc mà Người đã làm cho chúng ta. 

  • Đầu tiên, chúng ta tôn vinh Chúa Cha, Đấng đã dựng nên trời đất và yêu thương chúng ta như con cái. 
  • Tiếp theo, chúng ta ca ngợi Chúa Con, Đấng đã xuống thế làm người, chịu khổ nạn và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi.
  • Cuối cùng, chúng ta ngợi khen Chúa Thánh Thần, Đấng đã ban xuống lửa thiêng để soi sáng và thánh hoá chúng ta trong Hội Thánh và trong thế giới. 

2. Ý nghĩa kinh tin kính

Kinh là một bài cầu nguyện rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Nó không chỉ là một bản tóm tắt các điều chúng ta tin vào, mà còn là một biểu hiện của lòng trung thành và lòng biết ơn với Thiên Chúa Ba Ngôi. Kinh có 5 ý nghĩa theo nhiều khía cạnh như sau:

Kinh là một bản tuyên thệ tín hữu Công giáo

Điều này tức là chúng ta khẳng định rằng chúng ta thuộc về Giáo hội Công giáo, Giáo hội được Đức Chúa Giêsu Kitô lập nên và trao cho các Tông đồ để dẫn dắt. Khi đọc, chúng ta thể hiện sự đoàn kết với Giáo hội hoàn vũ và với Đức Thánh Cha, người được coi là người kế tục của Thánh Phêrô.

Cách đọc kinh tin kính trong thánh lễ bản dài, ngắn, ý nghĩa - Ảnh 2

Đọc Kinh tin kính ngày chúa nhật là việc thường làm của các tín hữu công giáo, tin lành,…

Kinh là một biểu tượng của niềm tin Kitô giáo

Điều này mang nghĩa chúng ta sử dụng những từ ngữ được lựa chọn cẩn thận để diễn tả những sự thật quan trọng nhất của đức tin. Mỗi người trong chúng ta không đơn thuần là trình bày những kiến thức về Thiên Chúa và công việc Người đã làm cho chúng ta. Chúng ta phải bày tỏ niềm hy vọng và niềm yêu mến vào Người.

Kinh là một dấu chỉ nhìn nhận giữa những Kitô hữu với nhau

Chúng ta có chung một niềm tin và một lời khẳng định với Thiên Chúa. Khi đọc, tụng kinh, Chúng ta không chỉ nói lên điều “tôi tin”, mà còn nói lên điều “chúng tôi tin”, tức là chúng tôi là một gia đình trong Chúa, một cộng đoàn anh em trong đức tin.

Kinh là một sự khai triển đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi

Chúng ta tôn vinh và ca ngợi ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần. Khi thấu hiểu kinh, chúng ta không chỉ nêu rõ những sự thật về ba Ngôi Thiên Chúa. Mà chúng còn thể hiện sự quan hệ giữa ba Ngôi Thiên Chúa với nhau và với chúng ta. Chúng ta cũng nhận ra rằng ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi ơn lành và mọi sự sống.

Cách đọc kinh tin kính trong thánh lễ bản dài, ngắn, ý nghĩa - Ảnh 3

Kinh tin kính trong thánh lễ chúa nhất, hoặc các lễ mang tính chất chấp nhận và đáp lại Lời Chúa như một sự chấp thuận.

Kinh là một sự kết hiệp và kết nối điều “tôi tin” của mỗi một cá nhân, cá thể.

Chúng ta không chỉ thể hiện sự cá nhân hóa đức tin, mà còn thể hiện sự cộng sinh đức tin. Chúng ta phải thể hiện sự gắn bó với cộng đoàn địa phương. Hơn cả thế, chúng ta phải thể hiện sự thuộc về Giáo hội hoàn vũ. Mỗi cá thể trong vũ trụ phải có sự tín thác vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Đồng thời, thể hiện sự thờ phượng và tạ ơn Người.

Tóm lại, bộ kinh là một bài cầu nguyện có ý nghĩa rất lớn trong đời sống Kitô hữu. Nó giúp chúng ta biết được những gì chúng ta tin vào, nhớ lại những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và thể hiện lòng trung thành và lòng biết ơn với Thiên Chúa Ba Ngôi.

3. Có mấy kinh tin kính?

Kinh Tin Kính là một lời tuyên thệ, tuyên bố và nêu rõ niềm tin Kitô giáo ngay từ thời sơ khai. Chúng gồm có ba loại chính:

Kinh Tin Kính các thánh Tông đồ

Trong tiếng Latinh kinh thường được gọi là  Symbolum Apostolorum hoặc Symbolum Apostolicum). Bộ kinh của các Tông đồ được cho là do các tông đồ của Chúa Giêsu soạn ra, mỗi người đóng góp một câu. 

Kinh này có 12 câu, tương ứng với 12 điều tin của Kitô giáo. Kinh này được dùng trong Công giáo và Tin Lành.

Cách đọc kinh tin kính trong thánh lễ bản dài, ngắn, ý nghĩa - Ảnh 4

Kinh gồm 3 loại chính: Tông đồ, Ni-xê-nô, Át-ta-ná-xiô,….

Kinh Tin Kính Ni-xê-nô

Kinh Tin Kính Ni-xê-nô được dịch ra trong tiếng Latinh là Symbolum Nicaenum. Bô kinh được soạn ra ngay trong Hội nghị Ni-xê-nô năm 325. Mãi đến năm 381 chúng được sửa đổi tại Hội nghị Constantinôpô.

Kinh này có 14 câu, làm rõ hơn về bản chất của Chúa Ba Ngôi và vị thế của Chúa Giêsu. Kinh này được dùng trong Công giáo, Tin Lành và Chính Thống giáo.

Kinh Tin Kính Át-ta-ná-xiô

Theo tiếng Latinh bộ kinh còn được gọi là Symbolum Athanasianum. Bộ kinh được cho là do Thánh Át-ta-ná-xiô soạn ra vào thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5, nhưng có thể là do một tác giả khác. 

Kinh này có 44 câu, nhấn mạnh về sự đồng bản thể của ba Ngôi trong Thiên Chúa và sự cần thiết của đức tin để được cứu rỗi. Kinh này được dùng trong một số nhà thờ Công giáo và Tin Lành.

Cách đọc kinh tin kính trong thánh lễ bản dài, ngắn, ý nghĩa - Ảnh 5

Tất cả 3 loại này đều được sử dụng rộng rãi trong các thánh lễ.

Đọc kinh tin kính trong thánh lễ

Đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ là một phong tục Kitô giáo có từ thời sơ khai, được cho là do Thượng phụ Timôthê thành Constantinople bắt đầu vào thế kỷ thứ 61. Đọc kinh trong thánh lễ giúp chúng ta nhớ lại những điều cơ bản của đức tin và củng cố lòng trung thành với Chúa.

1. Kinh tin kính dài

Kinh tin kính bản dài hay còn được gọi là Kinh Tin Kính Nicée-Constantinople Chúng gồm ba phần chính: về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Bản kinh này được thông qua tại hai Hội nghị toàn thể Nicée (325) và Constantinopoli (381) để bảo vệ đức tin chống lại các giáo phái sai lạc.

YouTube video

Kinh thông qua lời đọc của Gm. Nguyễn Văn Hòa.

2. Kinh tin kính ngắn

Kinh tin kính dài và ngắn là hai bản tuyên xưng đức tin của Giáo hội Công giáo. Chúng đều được gọi là Kinh tin kính vì bắt đầu bằng từ “Tôi tin” (Credo) trong tiếng Latinh. Chúng cũng được gọi là biểu tượng (symbolon) vì chúng thể hiện sự hiệp nhất và nhận diện của các Kitô hữu với nhau và với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Tuy nhiên, trong Kinh tin kính ngắn hay còn được gọi là Tín biểu các Tông đồ. Đây là bản kinh ngắn gọn nhất, gồm 12 điều tuyên xưng đức tin theo truyền thống của các Tông đồ. Bản kinh này được hình thành từ thế kỷ II và được sử dụng trong Bí tích Rửa tội và Thêm sức.

YouTube video

Kinh tin kính thiếu nhi học kính.

3. Kinh tin kính cộng đồng Nicea

Kinh tin kính Nicea là kinh tuyên xưng đức tin của Giáo hội Công giáo, được soạn thảo bởi hai công đồng chung Nicea năm 325 và Constantinople năm 381. Kinh này khẳng định sự thần thánh và đồng bản thể của Chúa Con và Chúa Thánh Thần với Chúa Cha, chống lại các lạc giáo về bản chất Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nội dung kinh này chủ yếu tuyên xưng các chân lý về sự nhập thể, sự chịu nạn, sự sống lại và sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô, cũng như sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

YouTube video

Kinh Cộng Đồng Nicea.

Bộ Kinh này được dùng trong thánh lễ để các tín hữu cùng nhau khẳng định niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và công cuộc cứu độ của Ngài. Kinh này cũng là một biểu tượng của sự hiệp nhất và truyền thống của Giáo hội Công giáo qua các thế kỷ.

4. Kinh tin kính tiếng anh

Kinh tin kính bằng tiếng Anh là một bản tóm tắt các điều tin của Kitô giáo bằng ngôn ngữ đơn giản và ngắn gọn. Nó cũng được gọi là kinh tin kính vì nó được cho là do các tông đồ của Chúa Giêsu soạn ra.

Kinh được sử dụng trong nhiều giáo phái Kitô giáo, đặc biệt là trong Giáo hội Công giáo Rôma, Giáo hội Anh giáo và các giáo hội Tin Lành. Nó có nhiều phiên bản khác nhau. Một trong những phiên bản phổ biến nhất bạn có thể tham khảo là:

YouTube video

The Apostles’ Creed kinh tiếng anh và tiếng việt.

5. Kinh tin kính tông đồ

Đây là là một trong những phần kinh quan trọng nhất của thánh lễ. Bởi vì nó thể hiện sự tin tưởng và kết nối của giáo dân với Chúa và Hội Thánh. Kinh tông đồ được viết dựa trên các lời khẳng định của các tông đồ về danh tính và sứ mạng của Chúa Giêsu. Đồng thời cũng dựa trên các giáo lý cơ bản của Kitô giáo.

Ví dụ: sự sinh ra, chết và phục sinh của Chúa, sự hiện diện của Thánh Thần, sự thánh thiện của Hội Thánh, sự tha thứ tội lỗi, sự sống lại và sự sống đời đời.

YouTube video

Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ – Lm. Vũ Thái Hòa.

Kinh tông đồ được cầu nguyện sau khi nghe Lời Chúa và trước khi bắt đầu phần hiến dâng. Bằng cách cầu nguyện kinh tông đồ, giáo dân khẳng định niềm tin của mình vào những điều mà Chúa đã tiết lộ qua Lời Chúa và qua Hội Thánh.

Bộ kinh được xem như là một biểu tượng của sự thống nhất và sự phong phú của Kitô giáo. Nó được cầu nguyện bởi hàng triệu người trên khắp thế giới, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Tuy nhiên, chúng vẫn mang lại cùng một thông điệp về niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và Hội Thánh Công Giáo. Đây là một món quà quý báu mà các tông đồ đã truyền lại cho chúng ta, để chúng ta có thể sống theo gương Chúa Giêsu và làm chứng cho niềm hy vọng của chúng ta.

Lời kết

Như vậy, Hải Triều đã nêu ra toàn bộ thông tin về kinh tin kính trong thánh lễ thông qua bài viết trên. Hy vọng, khi đọc xong bài viết bạn có thể hiểu cũng như là kiếm nhặt được những thông tin mình đang cần. Theo dõi Hải Triều thường xuyên hơn để nhận được thêm nhiều bài viết kèm thông tin bổ ích nữa nhé.

Nguồn tham khảo:

Website: www.vaticannews.va – Link tham khảo: https://www.vaticannews.va/en/prayers/the-apostles_-creed.html

Chia sẻ này có hữu ích cho bạn?
Hữu ích
Không hữu ích

THẢO LUẬN

Chưa có thảo luận nào.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *