Calories

Calo hay Kcal (Calories) là đơn vị đo lường năng lượng từ thực phẩm mỗi ngày (thức ăn, đồ uống) nạp vào cơ thể mỗi ngày. Biết được lượng Calories trong thực phẩm hằng ngày sẽ giúp bạn không bị thừa hoặc thiếu dưỡng chất.